Meldpunt WoonKans
Als wonen niet vanzelf gaat

 

Meldpunt WoonKans is sinds 01-01-2015 onderdeel van het CIMOT; 

Centrale Toegang naar Opvang en Beschermd Wonen Twente voor 18+

voor Centrumgemeente Enschede en Almelo

Voor informatie, zie  www.cimot.nl